Monthly Archives: Maj 2016

Egzamin na uprawnienia budowlane

Egzamin na uprawnienia budowlane rozpoczyna się pisemnym testem i po jego zdaniu kandydaci przystępują do ustnej części egzaminu. Do egzaminu ustnego mogą przystąpić te osoby, które w teście uzyskały min. 75% poprawnych odpowiedzi oraz kandydaci, którzy w poprzedniej sesji zaliczyli test, a na egzaminie ustnym nie osiągnęli wymaganego poziomu. Pozytywny wynik części pisemnej egzaminu jest ważny przez 3 lata… Read More »

Egzamin na uprawnienia budowlane

Egzamin na uprawnienia budowlane uważany jest za jeden z trudniejszych i składa się z części pisemnej i ustnej. Na przykład test na uprawnienia bez ograniczeń – łącznie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi –  składa się z 90 pytań, w tym: 63 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień… Read More »

Prawo budowlane 2016

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r.   Opracowano na podstawie:    t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200,    443,    528, 774, 1165, 1265, 1549, 1642, 1777.   Prawo budowlane Rozdział 1 Przepisy ogólne… Read More »