Egzamin na uprawnienia budowlane

Egzamin na uprawnienia budowlane uważany jest za jeden z trudniejszych i składa się z części pisemnej i ustnej.

Na przykład test na uprawnienia bez ograniczeń – łącznie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi –  składa się z 90 pytań, w tym: 63 pytania z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie; 18 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych; 9 pytań z postępowania administracyjnego.

Z reguły nie zdają egzaminów te osoby, które zrealizowały wyłącznie praktykę jedynie na papierze. Nie mają zazwyczaj pojęcia o praktycznym rozwiązywaniu problemów technicznych na budowie. Część ustna egzaminu jest sprawdzianem przede wszystkim wiedzy praktycznej. Duży nacisk jest na zagadnienia związane z praktyczną znajomością przepisów bhp.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *