Monthly Archives: Wrzesień 2016

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1 z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne § 1. Rozporządzenie określa:… Read More »

Egzamin na uprawnienia Sesja II/2016

Sesja II/2016 rozpocznie się w dniu 18.11.2016 r. egzaminem pisemnym dla wszystkich o godzinie 10.00. Komisje Kwalifikacyjne Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa wyjaśniają treść otrzymanych decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych lub decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. W celu otrzymania informacji należy złożyć pisemny wniosek załączając kopię decyzji, której treść… Read More »