Monthly Archives: Marzec 2017

Powierzchnia mieszkania jako wada mieszkania

Nawet niewielkie różnice między powierzchnią zapisaną w umowie deweloperskiej a powierzchnią użytkową stwierdzoną pomiarami powykonawczymi są wadami przedmiotu umowy. Roszczenia przysługujące nabywcy z tego tytułu regulowane są przez przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi przy umowie sprzedaży (art. 556-576). Wada lokalu mieszkalnego czy też domu polega na niezgodności rzeczy z umową – w tym wypadku niezgodności… Read More »